• ĐẠI SỨ QUÁN NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM TẠI SINGAPORE


 • Địa chỉ: 10 Leedon Park, Singapore 267887

  Điện thoại: 

  Văn phòng: (+65) 64625938

  Lãnh sự: (+65) 64625994

  Thương vụ: (+65) 64683747

  Bộ phận Đầu tư: (+65) 66967709

  Văn phòng Tùy viên Quốc phòng: +65 66692467

  Khẩn cấp ngoài giờ:

  Các vấn đề lãnh sự (visa, hộ chiếu, bảo hộ công dân,...):

  - Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân: (+65) 96282399

  - Ông Nguyễn Trọng Hiếu: (+65) 84437542

  Các vấn đề chung:

  - Ông Khuất Thị Hồng Hạnh: (+65) 90287874

  Fax:

  Văn phòng: (+65) 64689863

  Lãnh sự: (+65) 64625936

  Thương vụ: (+65) 64670458

  Bộ phận Đầu tư: (+65) 66967709

  Văn phòng Tùy viên Quốc phòng: (+65) 96579928

  Email: vnemb.sg@mofa.gov.vn

  Website: www.vietnamembassy-singapore.org

   Giờ làm việc:

  Thứ Hai đến thứ Sáu

  08.30 hrs - 12.30 hrs

  15.00 hrs – 18.00 hrs

  Thời gian tiếp khách lãnh sự:

  Thứ Hai đến thứ Sáu

  09.00 hrs – 12.00 hrs: Thị thực

  15.00 hrs – 17.00 hrs: Các công việc lãnh sự khác

  DANH SÁCH CÁN BỘ NGOẠI GIAO

  Lãnh đạo Đại sứ quán:

  1.    Ông Nguyễn Tiến Minh, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền

  2.    Ông Đinh Hoàng Linh, Tham tán Công sứ, Phó Đại sứ.

  Văn phòng:

  3.     Ông Khuất Thị Hồng Hạnh, Bí thư thứ Nhất, Phụ trách Văn phòng, Thư ký Đại sứ

  4.    Ông Nguyễn Trọng Hiếu, Bí thư thứ Nhất, Phụ trách Văn hóa-Báo chí-Cộng đồng

  Bộ phận Lãnh sự:

  5.    Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân, Tham tán, Phụ trách Bộ phận Lãnh sự

  Thương vụ:

  6.    Bà Trần Thu Quỳnh, Tham tán, Phụ trách Thương vụ

  7.    Ông Lê Đình Vũ, Bí thư thứ Nhất

  8.    Ông Nguyễn Thế Vinh, Bí thư thứ Hai

  9.    Ông Nguyễn Lê Trinh, Bí thư thứ Ba

  Bộ phận Đầu tư:

  10.    Bà Nguyễn Thu Minh, Tham tán, Phụ trách Bộ phận Đầu tư

  Văn phòng Tùy viên Quốc phòng

  ​11.   Bà Đỗ Mai Khanh, Đại tá, Tùy viên Quốc phòng

  12.   Ông Lê Văn Thơ, Trung tá, Phó Tùy viên Quốc phòng

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​